2bLO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-Ch #bch S2
wf-Dz MD S1
j.polski BK 214 zaj. wych. JW 214 j.polski BK 214 j.angielski-1/2 JW 125
j.francuski-2/2 CH 131
2 8:55- 9:40 j.polski BK 214 j.polski BK 214 wf-Ch #bch S2
wf-Dz MD S1
j.polski BK 214 j.polski BK 214
3 9:50-10:35 j.polski BK 214 u_przyroda EK 215 j.polski BK 214 u_przyroda EK 101 j.francuski-1/2 CH 131
j.angielski-2/2 SE 209
4 10:50-11:35 matematyka ZS 126 historia AC 113 j.angielski-1/2 JW 125
j.francuski-2/2 CH 131
wos AC 113 matematyka ZS 126
5 11:45-12:30 j.angielski-1/2 JW 125
j.angielski-2/2 SE 209
wos AC 215 matematyka ZS 126 j.francuski-1/2 CH 131
j.angielski-2/2 SE 209
historia AC 113
6 12:45-13:30 wos AC 113 wf-Ch #bch S2
wf-Dz MD S1
historia AC 113 u_przyroda BS 112 historia AC 113
7 13:45-14:30 religia-1/3 PN 214
etyka-2/3 #2et 110
matematyka ZS 126 u_przyroda EK 115   religia-1/3 PN 212
Drukuj plan
wygenerowano 26.04.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum