3bLO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 etyka 215 ME   wf-Ch S2 #3bf
wf-Dz S4 #3bd
religia 009 PA j.polski 108 MC
2 8:55- 9:40 j.angielski-1/2 209 SE
j.angielski-2/2 131 NM
  matematyka 201 DT zaj. wych. 011 CH wf-Ch S2 #3bf
wf-Dz S4 #3bd
3 9:50-10:35 historia 113 AC j.angielski-1/2 209 SE
j.francuski-2/2 131 CH
j.francuski-1/2 131 CH
j.angielski-2/2 202 NM
wf-Ch S2 #3bf
wf-Dz S4 #3bd
historia 113 AC
4 10:50-11:35 historia 113 AC j.polski 108 MC wos 113 AC historia 113 AC wos 113 AC
5 11:45-12:30 j.polski 108 MC j.polski 108 MC j.angielski-1/2 209 SE
j.francuski-2/2 131 CH
j.polski 108 MC wos 113 AC
6 12:45-13:30 matematyka 212 DT j.francuski-1/2 131 CH
j.angielski-2/2 214 NM
j.polski 108 MC j.polski 108 MC matematyka 220 DT
7 13:45-14:30   historia 113 AC j.polski 108 MC wos 113 AC religia 009 PA
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-13
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum